Рифма на слово забава

Подобранные рифмы к Вашему слову:

шалава управа трын-трава трава справа сон-трава слава растрава расправа разрыв-трава протрава притрава приправа потрава подстава погранзастава плакун-трава переправа пахлава пава отрава отава орава оправа октава облава мурава лава купава канава застава дубрава держава гуава глава булава агава

Чаще всего выбирали с помощью нашей рифмы онлайн:

растрава