Рифма на слово база

Подобранные рифмы к Вашему слову:

эмфаза фраза фаза турбаза торбаза реобаза профаза пролаза проказа подлаза плавбаза пионербаза перифраза парафраза нефтебаза метафраза липаза китобаза изобаза зраза зообаза зараза глаза вполглаза ваза аргиназа анафаза амилаза агробаза автобаза авиабаза

Чаще всего выбирали с помощью нашей рифмы онлайн:

пролаза