Рифма на слово торбаза

Подобранные рифмы к Вашему слову:

эмфаза фраза фаза турбаза профаза пролаза проказа подлаза перифраза парафраза метафраза липаза зраза зараза глаза вполглаза ваза аргиназа анафаза амилаза

Чаще всего выбирали с помощью нашей рифмы онлайн:

подлаза