Рифма на слово ваза

Подобранные рифмы к Вашему слову:

эмфаза фраза фаза профаза пролаза проказа подлаза перифраза парафраза метафраза липаза зраза зараза глаза вполглаза аргиназа анафаза амилаза

Чаще всего выбирали с помощью нашей рифмы онлайн:

перифраза